Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Βιολογίας

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής

Δείτε τη σελίδα στα Αγγλικά

Λιακόπουλος, Θ.Δ., Μπάγκος, Π.Γ., Αλεξόπουλος, Ι.Κ. και Χαμόδρακας, Σ.Ι.

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής,

Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Πανεπιστημιούπολη, Αθήνα 15701, Ελλάδα


Μπορείτε να "ανεβάσετε" μέχρι 300 ακολουθίες !!!!

  • Επικολείστε τις ακολουθίες σας εδώ (σε μορφή fasta):

  • ή "ανεβάστε" ένα αρχείο :

Ελάχιστο μήκος στοίχισης : (80 είναι η αρχική τιμή)

Ελάχιστο επίπεδο ομοιότητας : (0.3 είναι η αρχική τιμή)

Τύπος ακολουθιών:

Πρωτεϊνικές ακολουθίες

Νουκλεοτιδικές ακολουθίες